ALEXANDERTEKNIK
                             
                      
... låter din livskraft flöda mera fritt

 

 
  Hem  
|
  Om mig  
|
  F M Alexander  
|
  Lektioner  
|
  FAQ - Vanliga frågor  
|
  Länkar  
|
  Kontakt  


Ann

  Vi ha alltid möjlighet att stötta läkningsprocesser i oss själva

"Genom att förhindra det felaktiga, tillåter vi det rätta att ske av sig själv" (F M Alexander - grundare av Alexandertekniken)

Alexandertekniken kan med fördel användas:
- vid problem med smärta - kroppslig eller själslig - ryggont, huvudvärk etc.
- vid rehabilitering från sjukdom eller skada
- för att erövra större frihet och kompetens som artist eller idrottsutövare
- för att bättre hantera vardags livets utmaningar

Jag är utbildad Alexanderlärare som har drivit praktik i England sedan 1985. Jag tar nu emot klienter i Stockholm. 

AT